Easton EQ30 Gloves

Size: 13,14,15
Colour: 

”Triple-segmented fingers and Ezrgo thumb design provide increased
”range of motion
”Shell is a balanced mix of nylon and synthetic leather
”Palm is a comfortable beige Nash with a black Nash overlay that includes the seamless index and pinky finger designs